Miło mi przedstawić nową inicjatywę dla kolekcjonerów . To portal aukcyjno-prezentacyjny aukcje.kuferek.eu.

Ideą tego portalu jest :

  • umożliwienie szerszej prezentacji przedmiotów ze zbiorów członków
  • wymiana / sprzedaży duplikatów ze zbiorów
  • zapewnienie szerszego grona odbiorców : członków własnego klubu PTN ale również klubów z innych miast.
  • zapewnienie bezpieczeństwa prezentacji i wymiany przedmiotów
  • integracji , kontakt członków poza oficjalnymi zebraniami