Szeląg Jan Kazimierz 1652

Szeląg Jan Kazimierz 1652

Jan II Kazimierz. Szeląg 1652, Wilno – herb Gozdawa
Wariant z herbem Gozdawa pod Pogonią i pełną datą na rewersie w legendzie otokowej.
Kolorowa patyna, ładnie zachowany.

60.00 

X